Vacature

Verenigingsmanager M/V

24 uur per week

 

Bedrijven Actief Noordoostpolder is de belangenbehartiger voor ondernemers in de Noordoostpolder. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid. De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. 

 

Het bestuur van BAN bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. De spil van de organisatie is de verenigingsmanager, die het eerste aanspreekpunt is voor onze leden en voor onze relaties. BAN houdt samen met CME en de STEP-organisatie kantoor in het Ondernemershuis aan de Noordzijde 6a te Emmeloord.

 

Omschrijving vacature

-   Verenigingsmanager, spil van de organisatie

 

Taakomschrijving

-   Meedenken met, adviseren van, initiatieven aandragen aan het bestuur

-   Communicatiewerkzaamheden, zoals redactie en beheer website/social media, opstellen persberichten, opstellen periodieke digitale nieuwsbrieven, redactie ledenblad Intercom inclusief advertentieacquisitie, bewaken huisstijl en eenduidige communicatie

-   Volgen regionale politieke en economische ontwikkelingen en bestuur en leden hierop attenderen

-   Deelname aan diverse overlegstructuren (o.a. gemeente, professionalsoverleg bedrijfskringen Regio Flevoland/VNO-NCW)

-   Coördineren en beheren van het verenigingssecretariaat, waaronder het aansturen van de administratieve kracht

-   Voorbereiden, bijwonen en notuleren bestuurs- en ledenvergaderingen

-   Uitwerken en uitvoeren van bestuursbesluiten en correspondentie

-   Ondersteunen bestuurscommissies en bewaken afstemming activiteiten

-   Organiseren (leden)bijeenkomsten en mede organiseren verkiezing Ondernemersprijs Noordoostpolder

 

Kennis, ervaring, houding en gedrag

-   Minimaal HBO-werk- en denkniveau

-   Deskundigheid en ervaring met bestuurswerkzaamheden.

-   Deskundigheid en ervaring met communicatiewerkzaamheden,    waaronder omgang met social media

- Adviesvaardigheden

-   Organisatiebewust. Gevoel hebben voor en kunnen handelen naar relaties met overheid en ondernemers.

-  Oplossingsgericht kunnen handelen 

-   Nuchter, met de voeten in de klei

-   Teamspeler: op samenwerking gericht, collegiaal, empathisch, toegankelijk

- Integer en persoonlijk betrokken

-   Zelfstandig kunnen werken en initiatieven nemen

-   Flexibel qua inzet en omgeving

- Je onderschrijft de missie en doelstellingen van de BAN en kunt hier naar handelen in het belangvan de leden 

 

Verwachte inzet en contractduur

De verwachte inzet bedraagt gemiddeld 24 uur per week, waarbij gedacht wordt aan een spreiding van de inzet over 4 dagen. In eerste instantie zal een jaarcontract worden aangeboden.

 

Reageren

Vul het formulier hieronder in en stuur je CV mee.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Pals, voorzitter (M 06  212 08 501).

@