Provincie Flevoland

logo provincie flevoland

 

Voortzetting Flevolandse Ondernermers Ondersteuning (FLOO) in 2016. Lees verder...........

 

Aan de slag met ZZL-middelen

Uit de halfjaarlijkse rapportage Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden blijkt dat het programma economische structuurversterking Noordelijk Flevoland tot nu toe drie projecten heeft opgeleverd: de Vollenhoverbrug, Compoworld en De Parel van Urk... lees verder

 

Werken aan een sterker platteland........ lees verder