Actueel

 

IMG_4921

 

Persbericht: 13 juli 2017

 

Noordoostpolder – EMMELOORD

Henk Pals nieuwe voorzitter van Bedrijven Actief Noordoostpolder

 

Tijdens het jaarfeest van Bedrijven Actief Noordoostpolder maakte voorzitter Janneke Wijnia bekend dat vanaf november de voorzittershamer wordt doorgegeven aan Henk Pals!

 

Henk heeft zich in het verleden altijd met veel plezier ingezet voor de ondernemersvereniging en zal met ingang van november de taken van Janneke overnemen. De BAN is zeer content met deze nieuwe voorzitter. “Wij zijn ervan overtuigd dat Henk een goede aanvulling zal zijn binnen ons team”. 

_________________________________________________


Aankondiging Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020 ter inzage 

De provincie steunt groeiambities!

 

Duurzame groei van  ondernemers is essentieel voor de ontwikkeling van de provincie Flevoland. De provincie heeft daarom diverse instrumenten, financieel en niet-financieel, die de ondernemer helpen om zijn bedrijf te versterken en te laten groeien.

 

Eén van de instrumenten is een nieuwe voucherregeling, die voor het eerst samen met de bedrijfskringen en VNO/NCW tot stand is gekomen.

De vouchers dekken een deel van de investeringen die ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal.

 

Kennis & expertisevoucher: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe)  bedrijfsactiviteiten (50% van de kosten, met max van  € 15.000) Persoonlijke ontwikkelingsvoucher: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer (50% van de kosten, met max van  € 5.000) Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming (50% van de kosten, met max van  € 5.000)

 

Deze voucherregeling ligt vanaf nu tot en met 4 juli 2017 ter inzage. Na verwerking van eventuele opmerkingen gaat de regeling ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten, waarna de regeling in het najaar beschikbaar wordt voor ondernemers.  U wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

 

Hier vindt u meer informatie over de inhoud  van de voucherregeling en over de procedure  van inspraak.

_________________________________________________

 


Emmeloord, 24 mei 2017

 

Foto Week van de Ondernemer

 

Succesvolle eerste Week van de Ondernemer

Ondernemen en ondernemerschap! Daar ging het om in de Week van de Ondernemer. Alle lokale ondernemers, van starter tot multinational waren uitgenodigd voor de inspirerende en leerzame bijeenkomsten en activiteiten die gedurende die week werden georganiseerd. Meer dan 300 deelnemers bezochten het succesvolle event. De Week van de Ondernemer vond dit jaar voor het eerst plaats, ter ere van het jubileum van 75 jaar drooglegging.

 

Pionieren en verbinden

Met het thema “pionieren en verbinden” werd tijdens de kick-off bijeenkomst het startsein gegeven voor de Week van de Ondernemer. Eigenschappen die kenmerkend zijn voor de ondernemers en het ondernemerschap in de gemeente. Noordoostpolder is gebouwd door ondernemende pioniers, en dat zie je terug in ondernemers van 2017. Met verschillende lezingen over groei en innovatie werden zij tijdens de ontbijtbijeenkomst geïnspireerd.

 

Noordoostpolder is sterk in machinery!

Binnen de grenzen van onze polder zijn alle sectoren te vinden: van staalbouw tot machineontwikkeling en van lastechniek tot meet- en regeltechniek. Tijdens een NOPTALK hebben sprekers hun visie gegeven op de toekomst van de sector.

 

Noordoostpolder, het ontdekken waard 

Ondernemers zoeken voortdurend kansen voor hun bedrijf. Netwerken, kennis delen en inspiratie op doen. In het kader van ‘Noordoostpolder, het ontdekken waard’ werd een uniek bezoek aan het Automated Composite Manufacturing (ACM) Field Lab van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse gebracht.

 

Gevarieerd programma

Een speciale avond was er voor ondernemers die te maken krijgen met bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername, evenals een avond voor de startende ondernemers. Ondernemen is een sprong in het diepe. Ervaren ondernemers deelden hun kennis en expertise in een aantal workshops.

 

Onthulling NOPLinc

Tijdens een netwerkavond opende MCM in Marknesse als winnaar van de ondernemersprijs haar deuren voor een rondleiding. Wethouder Hans Wijnants onthulde de definitieve naam van het digitale platform, dat onder de werknaam NOPpedia in de steigers was gezet. Wethouder Wijnants: “NOPLinc dekt precies de lading die voor en door ondernemers aan het platform wordt gegeven als lokaal, interactief netwerk via de eigenschappen van een digitale community. Het is daarmee een uitstekende aanvulling op het fysiek ontmoeten zoals bij de Week van de Ondernemer.”

 

Met de 13e editie van het Flevopenningen Ondernemersgala bij Balk Shipyard op Urk kwam de Week van de Ondernemer ten einde. Het provincie brede ondernemersevenement werd door de stichting Flevopenningen georganiseerd om prijzen toe te kennen voor excellent ondernemerschap, baanbrekende innovatie, succesvol Windesheim co-makership en sinds vorig jaar voor uitzonderlijke prestaties in het kader van de Participatiewet.

 

De Week van de Ondernemer Noordoostpolder is een initiatief van de gemeente en biedt een gevarieerd programma van bestaande en nieuwe activiteiten. Het evenement werd in samenwerking met betrokken organisaties georganiseerd en krijgt zeker een vervolg.

_________________________________________________

 

Emmeloord, 16 maart 2017

2017-03-17-PHOTO-00000032

Glasvezel gaat door!!

Ook op de bedrijventerreinen in de dorpen en op de munt gaat glasvezel door!

We feliciteren Fiberflevo van harte en willen hun bedankten voor de samenwerking. Het project ‘snel internet’ is drie jaar geleden van start gegaan. Samen met de Gemeente Noordoostpolder en de Ondernemersvereniging Groendorpen (OVG) hebben we gezamenlijk het project opgepakt.

 _________________________________________________


Emmeloord, 23 februari 2017

Laatste kans glasvezel voor bedrijventerreinen bij de dorpen en De Munt

 Bedrijventerreinen bij de dorpen en De Munt kunnen alsnog aansluiten bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. FiberFlevo heeft hiervoor samen met ondernemersverenigingen BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder) en OVG (Ondernemersvereniging Groendorpen) een voorstel opgesteld. Dit is succesvol als tenminste 130 bedrijven meedoen. De realisatie van dit voorstel is mede mogelijk, omdat de gemeente voor de nog uit te geven kavels op de bedrijventerreinen alvast glasvezelcapaciteit inkoopt.

 

Wethouder Hans Wijnants: “Dit voorstel is voor bedrijven nog de enige kans om mee te doen. Als gemeente willen we iedereen in Noordoostpolder toegang bieden tot snel internet.” Met het aansluiten van de nog uit te geven kavels kunnen ook toekomstige bedrijven worden aangesloten op snel internet. Dat is voor potentiële ondernemers een aantrekkelijk aanbod. 

 

De aanleg van glasvezel in het buitengebied is inmiddels gestart. Bedrijven die alsnog mee gaan doen, worden tegelijkertijd aangesloten. Hierdoor is een gezamenlijke actie nu nog mogelijk. De verwachting is dat begin 2018 de laatste aansluiting in het buitengebied is gerealiseerd. In het voorstel doet bedrijventerrein ‘Nagelerweg’ niet mee, omdat deze al ontsloten is. Bedrijven die mee willen doen, kunnen contact opnemen met FiberFlevo via info@fiberflevo.nl of zich rechtstreeks aanmelden via www.fiberflevo.nl. Dat kan tot uiterlijk 16 maart 2017.

logo gemeente nop


U wilt toch ook nog steeds glasvezel op uw bedrijf?

Kijk voor het aanmelden of voor meer informatie op www.fiberflevo.nl 

______________________________________________________

De shop de grond in voor glasvezel in het buitengebied! Gefleiciteerd FiberFlevo!


 

____________________________________________________________

 

Platform voor ondernemers in Noordoostpolder

Ondernemers in Noordoostpolder krijgen een eigen digitaal platform, met de werktitel NOPpedia. Het college van burgemeester en wethouders stelt een subsidie beschikbaar om het online platform te ontwikkelen. Vanaf mei dit jaar kunnen alle ondernemers in Noordoostpolder zich aansluiten.

 

Het platform wordt gebouwd door lokale ondernemers. Opdrachtgever is de stichting NOPpedia, met daarin vertegenwoordigers van Bedrijven Actief Noordoostpolder en Ondernemersvereniging Groendorpen.

Wethouder Hans Wijnants: “NOPpedia past helemaal in deze tijd. Naast fysiek kunnen ondernemers elkaar straks ook digitaal ontmoeten, en zo een community vormen. Maar ook het onderwijs en de gemeente zullen te vinden zijn op het platform, om kennis en opdrachten uit te wisselen en stageplaatsen te regelen. NOPpedia is daarmee een belangrijk symbool voor de goede samenwerking in Noordoostpolder. We spreken elkaar regelmatig, bijvoorbeeld tijdens NOPtalks, nu voegen we daar de online mogelijkheid aan toe.”

 

Samen ontwikkelen

Projectleider Jelle de Jong: “Met de komst van dit digitale platform kunnen de ondernemers in Noordoostpolder elkaar nog beter gaan ontmoeten. Het project wordt breed gedragen vanuit de Bedrijven Actief Noordoostpolder en de Ondernemersvereniging Groendorpen. We gaan nu de ontwikkelingsfase in, waarin ontwerp en techniek elkaar gaan ontmoeten. Tijdens deze fase zullen ook de ondernemers in Noordoostpolder benaderd gaan worden om deel te nemen aan dit unieke platform. Voor de zomer gaat het platform officieel online.”

 

Ook inwoners kunnen dan NOPpedia gebruiken, om te ontdekken voor welke producten en diensten ze in Noordoostpolder terecht kunnen. De ontwikkeling van NOPpedia past in het sociaal-economisch beleid van de gemeente. Het platform is één van de manieren waarop de groei van werkgelegenheid in Noordoostpolder wordt gestimuleerd.

 

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van onderwijs, ondernemers en gemeente denkt mee over de inhoud van NOPpedia. 

____________________________________________________________

Emmeloord, 20 januari 2016

Veel belangstelling voor ‘Zon voor NOP’

Zon voor NOP

 

 

Donderdagmiddag 19 januari was de informatiebijeenkomst Zon voor NOP, georganiseerd door DE-on, gemeente Noordoostpolder en Enprest energieadvies. Het aantal belangstellende ondernemers was boven verwachting hoog; de zaal was gevuld met ruim 70 geïnteresseerden.  Wethouder Andries Poppe trapte de bijeenkomst af. Hij sprak de wens uit om gezamenlijk de Noordoostpolder een stukje duurzamer te maken.

 

Veel potentie in Noordoostpolder

Er zijn veel (platte) daken en er is veel verbruik. Het plaatsen van zonnepanelen kan dus veel opleveren voor ondernemers. Het opwekken van groene stroom levert een direct voordeel op de energienota op. De kracht van het project is dat de bedrijfsdaken worden gebundeld. Op die manier kan gebruik gemaakt worden van schaalvoordeel en is het plaatsen van panelen financierbaar. Ook maakt dit project gebruik van de SDE+ subsidie die door het Rijk beschikbaar wordt gesteld.

 

Verder in gesprek en indienen subsidieaanvraag

Van alle geïnteresseerden hebben ruim 40 ondernemers aangegeven verder in gesprek te willen over dit project. Samen met hen wordt in de komende weken gekeken wat de vervolgstappen kunnen zijn en welke vorm van deelname het meest aantrekkelijk is. In maart wordt de aanvraag voor de subsidie ingediend. Als deze wordt toegekend gaat het project verder.

 

Hulp, maatwerk en subsidies voor ondernemers

De aanleiding van het project is de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Noordoostpolder om in 2030 energieneutraal te zijn. Stichting DE-on biedt daarin een helpende hand. Hun doel is het versnellen van de energietransitie in Flevoland door ondernemers te ondersteunen bij duurzaamheidsprojecten. Energieadviesbureau Enprest ondersteunt hierin met het begeleiden van subsidietrajecten, het geven van haalbaarheidsadviezen en de best passende oplossing voor de ondernemers.

____________________________________________________________


Evelienfotografie -0552 b kran

Foto: Evelien Fotografie

5 januari 2017

MCM Marknesse wint Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016

In 2017 zetten we verder in op samenwerking, is de boodschap die de voorzitters van de twee ondernemersverenigingen in Noordoostpolder donderdag 5 januari laten klinken. In hun welkomstwoordje tijdens het gezamenlijke nieuwjaarsfeest bij Eigen Wijze in Bant klinken onderwerpen als glasvezel op de bedrijventerreinen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie & onderwijs. Tijdens het feest worden twee prijzen uitgereikt. ROC-locatiedirecteur Durk Bijma kent de prijs voor Beste Leerbedrijf toe aan AP Machinebouw uit Rutten. Bijma benadrukt de rol van het bedrijfsleven voor het onderwijs en andersom. “Het is belangrijk dat er bedrijven zijn die inzien dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Door samen te werken, kunnen leerlingen de juiste vaardigheden leren en krijgen bedrijven mensen met de juiste kennis in huis. AP Machinebouw is zo’n bedrijf en daar zijn we heel blij mee.”

 

Hans Wijnants mag als voorzitter van de jury de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 uitreiken aan MCM in Marknesse. “MCM is op diverse manieren lokaal betrokken, zet zich in voor goed technisch onderwijs in de polder en heeft zich de afgelopen 25 jaar bewezen als specialist in kwalitatief hoogwaardige metalen halffabricaten voor uiteenlopende sectoren.” Cor van Vilsteren en Mark Hilderink nemen de prijs vol trots in ontvangst en benadrukken dat ze dit samen met hun medewerkers hebben kunnen bereiken. Met de award dingt MCM tevens mee naar de Flevopenning Topondernemer. Deze Flevolandse prijs wordt op 19 mei uitgereikt.

____________________________________________________________

StEP 

StEP heeft ruimte voor 2 nieuwe hoofdsponsoren.

De Kerstmarkt en het Nieuwjaarsfestival zijn weer achter de rug en de sponsorcontracten lopen af.

Dit betekend dat er ruimte is voor 2 nieuwe bedrijven om hoofdsponsor te worden van een van deze festivals.

 

Wilt u uw bedrijfsnaam koppelen aan een festival dat zeer gewaardeerd wordt in de Noordoostpolder? Dan biedt StEP u deze mogelijkheid.

Naast dat het voor u als bedrijf interessant kan zijn om te kiezen voor het hoofdsponsorschap van een van deze festival, heeft StEP uw steun ook hard nodig. Zonder u kunnen festivals en evenementen als de Kerstmarkt, het Nieuwjaarsfestival maar ook het Pieperfestival, het Tulpenfestival en de Nacht van Oranje, niet bestaan.

 

Kortom, wordt u de nieuwe hoofdsponsor van de Kerstmarkt of het Nieuwjaarsfestival

 

StEP biedt u goeie exposure voor uw bijdrage als hoofdsponsor. Wilt vrijblijvend een voorstel ontvangen of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marieke den Engelse van het StEP bureau via 06 304 208 74 of m.denengelse@stepnop.nl

____________________________________________________________

5 januari 2017

images   

Beursvloer Noordoostpolder

Op maandag 6 februari 2017 vanaf 19.30 uur organiseert het Vrijwilligerspunt in samenwerking met Gemeente Noordoostpolder, Bedrijven Actief Noordoostpolder en verschillende Serviceclubs voor de twaalfde keer de Beursvloer. Hierbij nodigen wij u graag uit deel te nemen, locatie ’t Voorhuys te Emmeloord. Na een korte introductie zal om 20.00 uur de Beursvloer officieel geopend worden met een slag op de gong. 

 

Wat is de Beursvloer?

Op de Beursvloer wisselen ondernemingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties in ongedwongen sfeer onderling materiaal, menskracht of deskundigheid uit. Met gesloten portemonnee!  Hoekmannen/vrouwen ondersteunen vragers en aanbieders om tot een match te komen. U toont hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid en de vrijwilligersorganisaties krijgen de hulp van menskracht en middelen die zij nodig hebben. U krijgt er bovendien veel voor terug: een leuke tegenprestatie wellicht of een blijvend samenwerkingsverband. Maar ook zien en gezien worden, nieuwe contacten en goodwill. Met andere woorden dé gelegenheid om uw maatschappelijke betrokkenheid bij onze polder te tonen! Voorbeelden van matches kunt u teruglezen op de website: www.vrijwilligerspuntnop.nl/beursvloer .  

 

Aanmelden

Bovenstaande link kunt u ook gebruiken voor het aanmelden voor de Beursvloer. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers herkenbaar zijn, maken we voor iedereen een badge. Het is dan ook fijn dat iedereen die komt zich van te voren aanmeldt via onze site zodat de badge klaarligt als u binnenkomt. Als u van te voren al weet wat u aan wilt bieden, dan kan dat ook via deze site worden aangemeld. Het is handig voor de Hoekmannen/vrouwen om dit op tijd te weten om zich goed voor te bereiden op het matchen. Wilt u ter plekke bekijken welke vragen er op u afkomen, dan kan dat uiteraard ook.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mij.

Graag tot ziens op de Beursvloer van 6 februari!

Met vriendelijke groet,

Simone van Hees

Relatiebeheerder Vrijwilligerspunt
E: simone.van.hees@carrefour.nu
T: (0527) 630000 of 06-12696792

____________________________________________________________

logo-flevopenning


Persbericht

 

Flevopenningen 2017 op Urk

Ondernemersgala 19 mei 2017 bij Balk Shipyards

 

De 13e editie van het Flevopenningen Ondernemersgala wordt op vrijdag 19 mei 2017 bij Balk Shipyards op Urk gehouden. Het provinciebrede ondernemersevenement wordt door de stichting Flevopenningen georganiseerd om prijzen toe te kennen voor excellent ondernemerschap, baanbrekende innovatie, succesvol Windesheim co-makership en sinds vorig jaar voor uitzonderlijke prestaties in het kader van de Participatiewet.

 

“Ik ben blij dat de Flevopenningen als voorheen door alle bedrijfskringen wordt ondersteund en dat we weer terug zijn op Urk, waar we in 2011 ook al eens te gast waren”, zegt Tom Lansink, voorzitter van de Stichting Flevopenningen. “We zijn uitgegroeid tot een provinciebreed en invloedrijk platform waarop bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen worden gestimuleerd  tot lucratieve onderlinge samenwerking en innovatie.”

 

De Stichting Flevopenningen is sinds 2004 verantwoordelijk voor de uitreiking van de Flevopenningen. De prijzen worden toegekend aan ondernemingen in Flevoland die onder andere succesvol, innoverend en duurzaam zijn en die een economische betekenis hebben voor Flevoland. Voor de Flevopenning Toponderneming wijzen de bedrijfskringen ieder hun kandidaten aan. De kandidaten voor de Flevopenning Windesheim Co-makership worden door Windesheim Flevoland genomineerd en de kandidaten voor de Participatiepenning worden door de zes Flevolandse gemeenten aangewezen. Voor de Flevopenning Innovatie kunnen bedrijven tot en met 1 februari 2017 aangemeld worden. Geïnteresseerden nemen daartoe contact op met het secretariaat van de Stichting Flevopenningen: info@flevopenningen.nl

 

 

Het Flevopenningen Ondernemersgala is de langstlopende georganiseerde ondernemers-activiteit in Flevoland en de uitreiking van de Flevopenningen is inmiddels een provinciebrede traditie. De ondernemersprijzen worden breed gedragen, waarbij de samenwerking en de verbinding tussen het gezamenlijke bedrijfsleven en de overheid van essentieel belang zijn.

 

De partners van het Flevopenningen Ondernemersgala 2017 zijn: Provincie Flevoland; Windesheim Flevoland; Flevoland werkt; Gemeente Urk en VNO-NCW Midden.

____________________________________________________________

Emmeloord, 19-12-2016

 

 

logo gemeente nop              

PERSBERICHT

Gemeente stelt uitvoeringsprogramma vast

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017 vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente onder andere gaat controleren op illegale bouwwerken in woongebieden. Daarnaast is brandveiligheid van huisvestingslocaties van arbeidsmigranten een belangrijk punt. Op het gebied van vergunningverlening bleek in het afgelopen jaar de flitsvergunning succesvol, er was veel vraag naar. Daarom verwacht de gemeente dat dit in 2017 toeneemt.

 

Controle gebruik bedrijventerreinen, illegale bouwwerken en brandveiligheid  

De gemeente controleert op bedrijventerreinen welke activiteiten daar plaatsvinden en of dit is toegestaan. In woongebieden wordt gecontroleerd of er illegale bouwwerken zijn geplaatst. Ook wordt de brandveiligheid geïnspecteerd bij een groot aantal publieke gebouwen en bij een aantal evenementen.

 

Boa’s gaan extra op afvaldumping controleren

Hoog in de top 10 van ergernissen van onze inwoners staan het bijplaatsen van afval naast centrale inzamelcontainers en het dumpen van afval. Daarom gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) daar ook aankomend jaar weer toezicht op houden. Ook controleren ze een aantal evenementen en pakken ze overlastgevende feiten in de openbare ruimte aan.

 

Meer aanvragen voor flitsvergunningen

Een flitsvergunning heeft een doorlooptijd van maar maximaal 5 werkdagen. Daarom is deze nieuwe vergunning populair. De flitsvergunning kan worden aangevraagd voor bepaalde bouwactiviteiten.

 

Meer informatie op de website

Vanaf dit jaar is het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving uitgebreid met vergunningverlening. Het uitvoeringsprogramma staat op www.noordoostpolder.nl/uitvoeringsprogramma.

____________________________________________________________

14-12-2016

 

Jonge ondernemers van het ROC Friesepoort te gast.

Ondernemerschap staat centraal bij de BAN en waar we kunnen faciliteren en stimuleren wij dit graag. Zo ook bij de jonge ondernemers van het ROC Friesepoort. De 8 studenten waren afgelopen maand te gast bij de BAN. Tijdens hun opleiding detailhandel doen zij ervaring en kennis op hoe het is om een onderneming te starten en je eigen product op de markt te zetten. Met hun bedrijf ‘de Polderbox’ verkopen ze boxen gevuld met streekproducten uit de Noordoostpolder. “Het is leuk om als ondernemer aan de slag te gaan en je eigen ideeën die ooit op papier begonnen nu ook echt te fysiek te kunnen verkopen” aldus Wouter Louwsma. Wilt u meer informatie over de Polderbox? Kijk op hun website www.depolderbox.nl

 

______________________________________________________________ 

14-12-2016

#datdoetbanook

Wilt u op de hoogte blijven van wat de BAN allemaal voor u kan beteken? U kunt ons volgen op Facebook en Twitter. Tevens houden wij  u graag op de hoogte via onze nieuwsbrieven en onze website. Met de #datdoetbanook laten we zien bij welke activiteiten de BAN betrokken is.

______________________________________________________________

Glasvezel

Wake-up call bedrijven! Lees de hele tekst hier

FiberFlevo001

 

______________________________________________________________

logo gemeente nop

PERSBERICHT

Emmeloord, 28 oktober 2016

 

Farmaceutisch bedrijf vestigt zich in Noordoostpolder

 In Emmeloord gaat zich een bedrijf vestigen dat natuurlijke grondstoffen levert aan de farmaceutische industrie. Het bedrijf tekende vandaag de aankoopakte voor ruim 15.000 m2 grond. De gemeente is blij met de nieuwkomer, die op termijn werk zal bieden aan 40 mensen.
Wethouder Wiemer Haagsma: “De laatste jaren verkochten we vaak grond aan bedrijven uit Noordoostpolder, die toe waren aan uitbreiding. Het is goed om te ervaren dat ook nieuwe bedrijven Noordoostpolder zien als interessante vestigingsplaats.” Op dit moment plegen ook Martho Flexwerk en The Potato Company nieuwbouw op bedrijventerreinen in Emmeloord.

 

Het bedrijf levert natuurlijke grondstoffen voor de farmaceutische industrie. Wethouder Hans Wijnants: “Ze voegen hiermee diversiteit toe aan onze polder, naast belangrijke takken als agrofood en machinery. Ook de werkgelegenheid is divers, van LBO-niveau tot mensen met wetenschappelijk niveau. Het bedrijf zal gebruik maken van verschillende toeleveranciers uit Noordoostpolder. Om al die redenen is het een prachtige aanvulling voor ons bedrijfsleven!”

______________________________________________________________

drect aanmelden   
Ondernemer van het jaar verkiezing van start!

Direct aanmelden

U kunt weer de ondernemer van het jaar nomineren

Op donderdag 5 januari 2017 reiken we weer de Ondernemersprijs Noordoostpolder uit, de gezamenlijke ondernemersprijs van BAN en OVG. Greve BV uit Emmeloord heeft de prijs afgelopen januari in ontvangst mogen nemen. Nomineer uw eigen onderneming of een ander bedrijf via het aanmeldformulier op onze website. We ontvangen de nominaties graag uiterlijk 11 november. 

 

We nodigen u als ondernemer graag uit voor ons gezamenlijke nieuwjaarsfeest bij Eigen Wijze in Bant! 

Waar we de ondernemer van het jaar bekend zullen maken. 

Werkwijze jurering
Na 11 november 2016 zullen het BAN- en het OVG-bestuur elk drie kandidaten kiezen die de betreffende ondernemersvereniging gaan vertegenwoordigen. Vervolgens is het de taak van de jury om zich over deze zes ondernemingen te buigen. De jury zal een aantal van deze bedrijven bezoeken. De uiteindelijke winnaar maken we op 5 januari bekend tijdens het nieuwjaarsfeest voor al onze leden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de BAN Femke van Velthoven

________________________________________________________________

Emmeloord, 1 november 2016                   logo gemeente nop

 

Mooie groei banen in Noordoostpolder

 

Het aantal banen in Noordoostpolder steeg in 2016 met 3,5% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit een onderzoek dat Provincie Flevoland uitvoerde naar de werkgelegenheid. In Noordoostpolder groeide vooral het aantal banen in de zakelijke dienstverlening en industrie.

 

Wethouder Economische Zaken Hans Wijnants: “Dat we economisch weer in de lift zitten, merken we aan de verkoop van bedrijfskavels en de vestiging van nieuwe bedrijven. Het is mooi dat dat beeld ook bevestigd wordt door dit onderzoek. Helaas werden wij deze week ook geconfronteerd met het faillissement van Damm Deuren. Hopelijk is er voor die medewerkers ook een positieve ontwikkeling, bijvoorbeeld door een doorstart.”

 

In Noordoostpolder waren er op 1 april 2016 24.467 betaalde banen. De grootste groei zit in de zakelijke dienstverlening (zoals uitzendorganisaties) en industrie. Die laatste sector groeide in Noordoostpolder met 8,8%. Ook de bouwnijverheid nam toe, met 6,4%. Hennie Bogaards, wethouder Sociale Zaken: “Het is nu zaak dat we de werkzoekenden in onze gemeente koppelen aan die groei. Het is goed om te weten in welke sectoren er betere kansen liggen. Daar zullen we zeker gebruik van maken. Met de gemeenteraad wordt begin 2017 gesproken over de werkloosheid in relatie tot de werkgelegenheid in Noordoostpolder.”

 

________________________________________________________________

 

persfoto MKB 

Noordoostpolder mkb-vriendelijkste gemeente Flevoland

Noordoostpolder is door ondernemers verkozen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Flevoland. Wethouder Hans Wijnants ontving de prijs vandaag uit handen van regiomanager Hans Bakker van MKB-Nederland tijdens een bijeenkomst waar ook vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen bij aanwezig waren. Noordoostpolder neemt de wisseltrofee voor de mkb-vriendelijkste gemeente over van Zeewolde, dat de titel twee jaar geleden in de wacht sleepte. Almere en Lelystad zijn geëindigd op de tweede en derde plek. “Noordoostpolder heeft zich de laatste jaren van de goede kant laten zien”, zegt regiomanager Hans Bakker van MKB Midden. “het college en ambtenaren zijn vaak in gesprek met hun ondernemers en vertegenwoordigers, zoals de BAN. Dat wordt duidelijk gewaardeerd.” Hans Wijnants herkent dit beeld: “We hebben elkaar nodig voor een goed ondernemersklimaat. Het sociaal-economisch beleid hebben we bijvoorbeeld opgesteld in nauw overleg met de ondernemers in Noordoostpolder. Dat werpt zijn vruchten af!”

mkb nederland logo    logo gemeente nop  

 

________________________________________________________________

 

      NIEUWS LEDEN                 lgo MTH

 

MTH Accountants & Adviseurs: 8 November, Emmeloord.

Komt u ook naar de Werkgeversdagen in november? Dit evenement wordt dit jaar voor de 5e keer georganiseerd.  Prinsjesdag is geweest, het kabinet heeft haar plannen voor 2017 bekend gemaakt.  Ook deze keer zijn er voldoende onderwerpen die van invloed zijn op uw organisatie en personeel. Mis het event dan ook niet! Voor meer informatie en opgave kunt u naar de website: http://www.werkgeversdagen.nl/

________________________________________________________________

 

Flevoland Netwerkdagen 2016

regionetwerk

Woensdag 19 en donderdag 20 oktober bent u van harte welkom in onze stand bij de Flevoland Regio netwerkdagen. Wij hebben de koffie voor u klaar staan! Via de bedrijven actief kunt u met behulp van een registratiecode een gratis toegangskaart aanvragen op www.netwerkdagen-flevoland.nl Registratiecode van de BAN is; 601000. Mocht dit niet lukken dan kunt u een kaartje ophalen op het BAN kantoor. Graag zien wij u bij de regio netwerkdagen! De beurs is open van 14.00 uur to 21.00 uur.

_______________________________________________________

hansdeboer VNO  UITNODIGING


Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, bezoekt Flevoland - Nederland heeft veel in huis. Maar om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – is er méér nodig. Daarvoor zullen we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een volgend niveau moeten brengen. Onder de noemer NL Next Level presenteert Hans de Boer woensdag 19 oktober een uitgewerkte toekomstvisie, inclusief een brede investeringsagenda voor Nederland en Flevoland.  Deze bijeenkomst is voor u ook een mooie gelegenheid om met Hans de Boer in gesprek te gaan over de lobby van VNO-NCW. Wat zijn volgens u de lobbypunten waar VNO-NCW zich op moet gaan richten? We horen het graag van u! Graag tot ziens op 19 oktober om 15.45 uur in Lelystad!

 

Hajé de Jager, voorzitter
Herald Immink, regiomanager

Programma donderdag 19 oktober 2016
Locatie Provinciehuis Visarenddreef 1 8232 PH  LELYSTAD 
15.45 – 16.15 uur  Inloop met koffie/thee
16.15 – 16.30 uur Welkom door voorzitter VNO-NCW Flevoland Hajé de Jager en   gedeputeerde Economie Jan-Nico Appelman 
16.30 – 16.45 uur Hans de Boer over de groeiagenda NL Next level
16.45 – 17.25 uur Vragen en minipanel: vraag maar raak aan Hans, Hajé en Jan Nico 
17.25 – 17.30 uur Overhandigen groeiagenda VNO-NCW Flevoland 
17.30 – 18.30 uur Netwerkborrel.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via Ledennet op de website www.vnoncwmidden.nl/ledennet, of via e-mail bij Natasja Luten (luten@vno-ncwmidden.nl). Kent u een ondernemer of eindverantwoordelijke in het bedrijfsleven die benieuwd is naar de activiteiten van VNO-NCW Midden? Nodig hem of haar uit als uw introducé voor deze bijeenkomst.
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Opmerkingen: Het provinciehuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer naar station Lelystad.  Bij het provinciehuis zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Parkeren kan in een van de nabij gelegen parkeergarages zoals de Zilverparkgarage.

_______________________________________________________

NIEUWS LEDEN Regioraad Techniek Flevoland

Begin dit jaar is de Regieraad Techniek Flevoland opgericht, met als doel te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 beschikt over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector. Om Flevolandbreed goed in beeld te krijgen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft, voert TNO momenteel het onderzoek Branche Innovatie Agenda (BIA) Techniek uit. In een werksessie op dinsdag 11 oktober van 16.00 tot 18.00 uur worden de eerste globale resultaten van het onderzoek getoetst met de ca. 20 deelnemers aan het onderzoek. Er is echter ook ruimte voor een aantal extra deelnemers.

 

Op http://www.regieraadtechniek.nl/vakman-mv-morgen/ is meer informatie te vinden, inclusief een download van de uitnodigingsbrief.

_______________________________________________________

Waarschuwing : Er zijn weer regelmatig phising mails in omloop!

Let op de mails van KPN!

 

"Wat is een phishing mail? Veel van onze klanten krijgen op het moment valse e-mails binnen, zogenaamde phishing e-mails. Deze e-mails lijken afkomstig van KPN en proberen je persoonlijke gegevens te stelen, geld over te laten maken of je computer te infecteren met een virus. KPN is niet de afzender van deze e-mails. Verwijder deze e-mails direct. We doen er alles aan om phishing te voorkomen. Zo sporen we phishingmails en nepsites op. Vaak nog voordat internetcriminelen hun slag slaan, halen we nepsites uit de lucht. Helaas kunnen we niet alles voor zijn. Blijf daarom zelf ook altijd alert"." www.kpn.com 

_______________________________________________________

 

NIEUWS LEDEN Flevoland GROW Event  Flevoland GROW Event 

 

Op 13 oktober organiseert Jong Management Flevoland in samenwerking met VNO-NCW het GROW event, een bijeenkomst speciaal voor jonge ondernemers en managers (tot 38 jaar).

Jonge en ondernemende mensen zijn op alle fronten van hun leven volop in ontwikkeling, zowel zakelijk als privé. Kenmerkend is de wil om te groeien, continu willen leren en een betere versie van jezelf willen worden. Bent u zo’n jonge ondernemer of manager of kent u dat soort mensen in uw organisatie? Dan mag hij/zij het JM GROW Event niet missen!

 

Tijdens een inspirerend programma nemen Arko van Brakel, Dirk-Jan Huizingh en Willem-Jan Griep de bezoeker mee in hun ervaringen, hun successen en hun blunders. De setting is intiem en informeel met ruime gelegenheid voor interactie. Verder is er volop gelegenheid om 50 jonge en ondernemende mensen uit alle hoeken van Flevoland te ontmoeten en kennis te maken met Jong Management Flevoland. Deelname aan het GROW Event boort nieuwe groeipotentie aan in uw zakelijke én persoonlijke leven! Een evenement dat u niet mag missen!

 Voor meer info over tijd, plaats en programma kunt u terecht op www.growevent.nl Hier kunt u tevens aanmelden. Enige haast is geboden, het aantal plekken is beperkt tot 50!

_______________________________________________________

 

25-8-2016

De nieuwe agenda voor aankomend BAN seizoen staat online!!

Alle lopende zaken en uitnodigingen van leden voor leden staan op de agenda vermeld. We zullen binnenkort de agenda aanvullen met alle BAN activiteiten voor aankomend seizoen! Organiseert u een bijeenkomst die interessant kan zijn voor de andere leden? Neem dan contact op met info@bedrijvenactiefnop.nl  
 

_______________________________________________________

 

Ondernemend Noordoostpolder ontmoet elkaar tijdens het Pieperfestival

StEP, Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en Ondernemers Verenging Groendorpen (OVG) nodigen u en uw introducé van harte uit voor de openingsavond van het Pieperfestival!

 

Wanneer: Woensdag 7 september

Vanaf 19.30 uur

 

Let op: in de loop van volgende week zult u de uitnodiging ontvangen! Uw uitndoging is tevens uw toegangasbewijs en geeft u recht op 2 consuptiebonnen p.p.

Pieper Uitnodiging 2016


_______________________________________________________

Afscheid van Martina Gerritsen en Henry Dekker!

 

Afscheid Henry en Martina

 


_______________________________________________________

 

 

SBBF - Persbericht


_______________________________________________________

TPC                 logo gemeente nop

 

 

Emmeloord, 20 juni 2016

TPC breidt uit in Emmeloord

 

The Potato Company (TPC) uit Emmeloord gaat uitbreiden.

Eigenaar Gaby Stet en Gemeente Noordoostpolder tekenden vandaag de overeenkomst voor de aankoop van 4.633 m2 grond op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord.

 

Gaby Stet: “TPC bestaat al weer sinds 2004 en we zijn uit ons jasje gegroeid.
TPC Research heeft meer lab- en sorteerruimte nodig voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. Door de afzetgroei van de TPC-rassen, vooral door de brede AM resistenties, hebben we bovendien meer kantoorruimte nodig. De komende vijf jaar richten we ons op groei van de afzet van TPC-rassen, wereldwijd. Op de nieuwe locatie kunnen we eventueel over 10 jaar nog een keer uitbreiden. We zijn met deze aankoop dus echt klaar voor de toekomst. Vestigen buiten Emmeloord is nooit een optie geweest, we willen gevestigd blijven in World Potato City, het Mekka van de aardappelwereld!”

 

Wethouder Wiemer Haagsma: “Als gemeente zijn wij erg tevreden met de verkoop. TPC bouwt een representatief pand op een mooie locatie, bij de ingang van het bedrijventerrein. The Potato Company is een groeiend aardappelhandelshuis dat perfect past in de agrofoodketen van Noordoostpolder. Dankzij dit soort bedrijven kan Emmeloord zich verder profileren als World Potato City.”

 

De grondverkopen op bedrijventerrein De Munt lopen goed. Op dit moment is nog ongeveer 8 hectare bedrijfskavels en 1,5 hectare kantoorkavels vrij beschikbaar.


_______________________________________________________

 

Emmeloord, 8 juni 2016

‘GLASVEZEL VOOR DE NOORDOOSTPOLDER!’

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) feliciteert FiberFlevo en de gemeente Noordoostpolder met het besluit tot aanleg van glasvezel. Het resultaat zal zijn een snelle internetverbinding voor de inwoners en het gezamenlijke bedrijfsleven! Als BAN zijn we ontzettend trots dat we als een van de initiatiefnemers hebben mogen samenwerken aan dit project. Over de industrieterreinen is nog geen besluit genomen. In de komende periode wordt gekeken welke terreinen worden meegenomen. Als BAN zullen we ons dan ook coöperatief blijven opstellen om ook daar een snelle internetverbinding mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op de site van fiberflevo www.fiberflevo.nl

 

 

Snel internet