Schaliegas

Persbericht Tegengas

Donderdag 15 februari heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer gemeld dat het boren naar schaliegas geen optie meer is voor Nederland. Tegengas hijst de vlag in top en bedankt de inwoners, ondernemers en overheid voor de prima samenwerking. Mede daardoor is dit resultaat bereikt... lees verder

Maar we zijn er nog niet! Deze samenwerking is ook nodig om de polder energieneutraal te maken. Dat doen we weer samen in het Netwerk Nop Energieneutraal. We zullen laten zien dat we niet tegen iets zijn maar voor iets. Een Noordoostpolder voor de toekomst!

Het boren naar schaliegas veroorzaakte de afgelopen jaren veel maatschappelijke onrust. De harde kern van die onrust was in de Noordoostpolder, het gebied dat als proefgebied aangewezen was. De hele poldersamenleving, georganiseerd in het samenwerkings- verband Tegengas, heeft zich de afgelopen jaren op vele plaatsen en niveaus intensief verzet tegen die plannen.

 

 

Emmeloord,  23 januari 2017

 

Tegengas in beroep tegen Cuadrilla.

Inwoners ongerust over verwarring rond schaliegasboringen.

 

Tegengas gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter in de zaak Cuadrilla. Minister Henk Kamp van Economische Zaken mocht de vergunning voor proefboringen naar schaliegas blijkbaar niet weigeren van de rechtbank. EZ gaat daar tegen in beroep en Tegengas  voegt zich in als derde belanghebbende partij.

Dit doet Tegengas namens de burgers en bedrijven die zij vertegenwoordigt, waarbij LTO een belangrijke participant is.

 

 Onrust onder de inwoners

Tegengas heeft de laatste tijd veel reacties gehad van verontruste inwoners, aldus voorzitter Henk Tiesinga. “Gaat Cuadrilla nu toch boren in de Noordoostpolder, terwijl wij als inwoners faliekant tegen zijn?”. Inwoners willen geen schaliegas, omdat het schade aan milieu en bodem toebrengt. Vanwege een moratorium (verbod) mag er de komende jaren niet commercieel worden geboord. Maar proefboringen kunnen mogelijk wel. En met dit oordeel zou Cuadrilla zomaar hier op de stoep kunnen staan in opdracht van het Ministerie.

 

Tegengas kiest voor duurzaam

Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam.

 

_______________________________________________________________________

 

Emmeloord, 18 maart 2016

 

Betreft:     Tegengas gaat door!

Beste deelnemer/ondersteuner van Tegengas,

U heeft het ongetwijfeld ook in de media vernomen. Er wordt voorlopig, tot 2024, niet naar schaliegas geboord. Vorige week heeft de Tweede Kamer daartoe besloten. Dit is goed nieuws. Wij zijn blij dat onze gezamenlijke inspanningen beloond worden. Wij danken u hartelijk voor uw deelname, inzet, betrokkenheid en (financiële) steun aan Tegengas.

 

Stapje in de goede richting

Wij steken pas de vlag uit als het hele idee van schaliegas definitief van tafel is.

Wij hopen dat van uitstel afstel komt. In 2024 moet er een nieuw Energieakkoord komen. De focus gaat dan naar wij hopen en verwachten definitief van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Schaliegaswinning hoort daar niet bij en moet dan worden verboden.

 

Proefboringen gaan mogelijk wel door

Proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het ministerie. Wij zijn bang dat het ministerie de proefboringen toch wil doorzetten. En dan is de Noordoostpolder de meest waarschijnlijke locatie. Wij vinden dat de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn beter geïnvesteerd kunnen worden in duurzame energie. Ook bij een proefboring worden schadelijke chemicaliën in de bodem gespoten, om het schaliegas los te fracken.

Op basis van de ontwikkelingen hebben wij de spandoekhouders geadviseerd om de spandoeken op te bergen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, roepen wij de spandoekhouders op deze weer op te hangen.

 

Tegengas gaat door!

De stap in de goede richting is voor Tegengas geen reden om onze activiteiten op te schorten of te staken. Wij gaan door, want we zijn er nog niet!

In de komende tijd richten wij vanuit Tegengas onze inspanningen o.a. op het beïnvloeden van de partijprogramma’s, met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Daarnaast hebben we nog andere activiteiten op de planning staan.

Zo bereiden wij een analyse van de economische gevolgen van schaliegaswinning voor, nemen wij deel aan de energiedialoog van de rijksoverheid en bereiden wij zienswijzes voor als reactie op de verschillende onderzoeksrapporten en wetgeving die het afgelopen jaar zijn verschenen.

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun, waar wij graag weer een beroep op doen mocht het nodig zijn.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van tegengas, tel. 06-15014505.

 

 

Samenwerkingsverband Tegengas

p/a Nijverheidstraat 10

8301 AD Emmeloord

E-mail tegengasnop@outlook.com

 

PS  Tip: televisie interview met onze voorzitter Henk Tiesinga op Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/kijken/over-flevoland-gesproken/12-03-2016/09-53

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

10 februari 2015

 

Breed gedragen nee tegen schaliegas

 

Donderdag 12 februari roffelen alle gemeenten die tegen schaliegas zijn op de trom. Als afsluiting van het manifest tegen schaliegas, opgesteld door gemeente Boxtel en Noordoostpolder, lanceren we een filmpje en starten we een digitale campagne. Naast deze beide gemeenten, werkten ook gemeente Utrecht via wethouder Lot van Hooijdonk, gemeente Almelo via wethouder Javier Cornelissen en provincie Fryslân via gedeputeerde Sietske Poepjes hier aan mee.

 

In het filmpje roepen de diverse bestuurders op om nee te zeggen tegen schaliegas. Liever investeren deze gemeenten en provincie in nieuwe, duurzame vormen van energie. Op een speciale facebookpagina: www.facebook.com/schaliegasnee

kan iedereen die deze oproep steunt een reactie plaatsen en vanaf 12 feb. het filmpje bekijken en liken.

 

Persconferentie in Nieuwspoort

De datum van 12 februari is gekozen omdat er die dag een energiedebat plaatsvindt in de Tweede Kamer over gas. Daarnaast is er in Den Haag overleg met de VNG commissie over oa schaliegas. Tenslotte vindt er die dag ook nog een rechtszaak plaats die Cuadrilla Resources tegen gemeente Boxtel aanspant in verband met het opzeggen van het huurcontract van de grond voor de beoogde boorlocatie.

 

Voorafgaand aan het energiedebat in de Tweede Kamer organiseren we  een persconferentie om 9 uur in Nieuwspoort Den Haag waarbij we het manifest presenteren, de digitale campagne aftrappen en nogmaals krachtig nee zeggen tegen schaliegas.

 

Wethouder Andries Poppe: “Ik weet dat er onder de bevolking veel onrust bestaat over het winnen van schaliegas. En de situatie in Groningen maakt het vertrouwen in de Rijksoverheid er ook niet groter op. Er zijn daarnaast veel actiegroepen actief, zowel in Noordoostpolder als in Boxtel, waaruit blijkt dat er lokaal en regionaal geen enkel draagvlak is voor het boren naar schaliegas. Wij willen de landelijke politiek bewust maken van het gebrek aan draagvlak. Vandaar dat we zo veel mogelijk aandacht vragen voor deze digitale campagne. Ik hoop dan ook dat iedereen op 12 februari #schaliegasnee gaat twitteren of een reactie op de facebookpagina achter laat.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

pimvandermaden 1412080024

 

HEEL NOORDOOSTPOLDER BUNDELT KRACHTEN TEGEN SCHALIEGAS

BEDRIJVEN EN BEWONERS SAMEN IN VERZET

 

Op maandag 8 december presenteerden bedrijfsleven en bewoners uit Noordoostpolder het samenwerkingsverband Tegengas. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewoners, die het boren naar schaliegas in Noordoostpolder willen tegenhouden.

 

Samen sterk

Het samenwerkingsverband kent de volgende deelnemers: BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder), OVG (Ondernemers Vereniging Groendorpen), LTO Noordoostpolder, de Dorpsbelangen van de 10 dorpen, woningbouwvereniging Mercatus, werkgroep Schaliegas NEE en platform SchaliegasVrijNoordoostpolder. Naast directe deelname kent Tegengas een tweede ring van bedrijven, organisaties en groepen die het gezamenlijk streven ondersteunen.

 

Factsheet schaliegas

 

Tegengas

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengas

Volg ons op Twitter: @TegengasNOP