Bestuur

Het bestuur van Bedrijven Actief bestaat uit 7 personen.

Elk bestuurslid heeft een speciale taak: voorzitter, pennningmeester/secretaris en 4 bestuursleden die elk voorzitter van een Portefeuille (commissie) zijn.


Janneke Wijnia

voorzitter


Vincent Corjanus

penningmeester/secretaris


Ronald Vissers

voorzitter Portefeuille Belangen Bestaand Bedrijfsleven


Jelle de Jong

voorzitter Portefeuille Activiteiten & Netwerken
 

Klaas Houwer

namens de  Winkeliersvereniging BAN

 

Jeroen Beekman

voorzitter Team Emmeloord Centrum


Nog niet bekend

StEP

 

Femke van Velthoven

bestuurlijk secretaris